Webdizajn – ITyardDodávka dizajnu vznikala pre Európsky web sprostredkovania práce a pracovnej sily IT odborov – ITyard.eu. Klient očakával originálny dizajn, ktorým by sa odlíšil od konvenčne vizuálneho IT prostredia. Voľná ruka priniesla mnoho koncepcií, z ktorých sa následne volila východisková pozícia vizuálnej, ale aj ideovej komunikácie. Dizajn webu pracuje s koncepciou kreslenej postavičky "Javar" žijúcej vo virtuálnom prostredí webu. Malý škodca/programátorsky škriatok sprevádza návštevníka úrovňami webu a odhaľuje tak jeho záškodnícke tajomstvo. Registrácia záujemcu je tak hravým príbehom. Charakter sa stáva základným komunikačným prostriedkom v ďalších online kampaniach.

Webdizajn – ITyard

Webdizajn – ITyard

Webdizajn – ITyard

Webdizajn – ITyard